fbpx

Opći uvjeti korištenja

Na uvjete korištenja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.41/2014.), glava III. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu, od članka 57. do članka 79.


OPĆI UVJETI KORŠTENJA


TRGOVAC
Trgovac je Unichrom-d.o.o., Kolodvorska 53, 31322 Baranjsko Petrovo Selo, OIB: 95705346321, Direktor: Igor Blažević, temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti, trgovački sud u Osijeku, MBS: 030023451, koja posluje na domeni web shopa unichrom.hr.


KUPAC
Kupac robe je posjetitelj web shopa  unichrom.hr, svaka fizička osoba ili pravna osoba koja odabere barem jedan proizvod, pošalje upit te nakon dostavljene ponude, potvrdi narudžbu, plati kreditnom karticom, e-bankingom, virmanom (uplatnicom) i pošalje narudžbu trgovcu ili pošalje narudžbu pa proizvod plati pouzećem (gotovinom prilikom dostave).


OPĆE ODREDBE
Ovi Opći uvjeti dostupni su Kupcima u svako doba i iste je moguće spremiti, ponovno koristiti i reproducirati. Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Trgovca vezano uz uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, uvjete jamstva za ispravnost prodane stvari (tzv. garancije), prava Kupca na pisani prigovor na proizvode i usluge Trgovca, pravo na raskid ugovora, uvjete narudžbe i dostave proizvoda, zaštite osobnih i drugih podataka i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem Internet trgovine. Opći uvjeti poslovanja Internet trgovine čine sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog između Trgovca i Kupca ovim putem.
Prethodno kupnji, kupac u aplikaciji izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete poslovanja i slijedom toga ih prihvatio, kao i da je upoznat da narudžba proizvoda uključuje plaćanje kupoprodajne cijene i troška dostave, gdje je to primjenjivo, te da je obaviješten o uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora, a koje sve uvjete i obavijesti je razumio i prihvatio.
Kupac fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Trgovac ne snosi nikakvu odgovornost.
Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje Kupca ovlašćuje Trgovca da uskrati prodaju proizvoda ili pružanje svojih usluga.
Trgovac je ovlašten, u skladu sa svojom poslovnom politikom, bez potrebe prethodne obavijesti, izmijeniti sadržaj Općih uvjeta, prodajni asortiman proizvoda, maloprodajne cijene i druge podatke vezane uz Internet trgovinu.
Trgovac zbog prirode pristupa mrežnim stranicama nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati na uređajima i/ili vezano uz uređaje Kupaca kojima se pristupa Internet trgovini, kao niti u slučaju nemogućnosti korištenja Internet trgovine od strane Kupca, zbog razloga na koje Trgovac ne može utjecati.
Rok za uplatu kupoprodajne cijene proizvoda (iznosa navedenog na potvrđenoj narudžbi) iznosi 3 (tri) dana od dana kada Kupac zaprimi obavijest Trgovca o potvrđenoj narudžbi, osim u slučaju plaćanja po pouzeću. U slučaju da Kupac u tom roku ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene, a Trgovac i Kupac nisu ugovorili nešto drugačije, potvrda narudžbe postaje neobvezujuća za Trgovca i ista se briše iz sustava.


SLIKE I OPIS
Slike i opisi pojedinih proizvoda dobiveni su od proizvođača/dobavljača ili preuzeti s interneta i ne moraju nužno biti identični. Djelatnici web shopa unichrom.hr nastoje što točnije navesti karakteristike proizvoda. Zadržavamo pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave!


SIGURNOSNI I JAMSTVENI UVJETI
Uvoznik jamči da će proizvod, ako se koristi pravilno i u skladu s priloženim uputama, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. Prodavatelj se obvezuje se da će na Vaš zahtjev (podnesen u jamstvenom roku) otkloniti  sve kvarove i tehničke nedostatke proizvoda nastale pri normalnoj uporabi, u vremenu na koje se odnosi jamstvo ili će zamijeniti oštećeni ili neispravni proizvod ili vratiti novac. Jamstvo počinje danom kupovine. Trgovac je odgovoran za materijalne nedostatke proizvoda u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima.


CIJENE
Cijene su s PDV-om. Valuta je euro (€) i hrvatska kuna (HRK).

WEB TRGOVINA
Trgovac se obavezuje održavati web sjedište u skladu s dobrom ekonomskom praksom i u maniri dobrog gospodarstvenika, te nije odgovoran za kvalitetu internetske veze kojom kupac pristupa web sjedištu trgovca. Istaknute redovne i akcijske cijene vrijede kako za kupnju putem interneta.

NARUČIVANJE
U slučaju da trgovac nije u mogućnosti isporučiti proizvod zato što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, trgovac će pismeno obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke. Odluči li se kupac otkazati narudžbu, trgovac će kupcu vratiti uplaćen novac (uvećan za propisanu kamatnu stopu) što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od kada je nastupilo zakašnjenje. Ako kupac odbije primiti ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio, trgovac ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih manipulativnih troškova vezanih uz isporuku.


DOSTAVA
Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt. Ako se radi o stambenoj zgradi, dostavljač je obvezan nositi proizvode do kata na kojem se nalazi kupac. Prilaz ulazu mora biti slobodan, u suprotnom dostava se vrši do najbliže točke na kojoj je istovar moguć. Dostava se obavlja na području cijele Hrvatske. Proizvodi se šalju putem prijevozničke tvrtke. Okvirni je rok isporuke od 2 do 7 radnih dana, osim proizvoda za koje je kupac posebno obaviješten o roku isporuke. Dostava na kopnu je od 2 do 7 radnih dana, dostava na otoke najviše 10 radnih dana, ovisno o rasporedu vožnje trajekata. Rok počinje od trenutka kad Trgovac zaprimi uplatu na žiro računu ili bude odobrena autorizacija kreditnih kartica. Subote i nedjelje ne računaju se u rok dostave. Dostava naručene robe se naplaćuje po paketu. Dostava se obavlja od 8 do 16h radnim danom. Kako bi osigurali kvalitetniju komunikaciju između kupca i dostavljača, djelatnici web shopa dostavnim službama daju i telefonski broj koji je kupac naveo. Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu isporučio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Roba je osigurana od gubitka i oštećenja u dostavi. Kupac je obvezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu te je dostavljač uzima kao potvrdu o preuzimanju.
Ako kupac, nakon što je roba poslana, u očekivanom vremenu ne primi robu ili obavijest o isporuci, ima pravo o tome obavijestiti trgovca kako bi se poduzelo traženje pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka. U slučaju kašnjenja zbog više sile (izgubljeni proizvodi, oštećeni proizvodi u dostavi u distribucijskom centru partnera, koje je isti vratio web shopu Trgovca bez isporuke kupcu i sl.) Trgovac ne preuzima odgovornost na „prvi rizik“ i obvezuje se poslati zamjenski proizvod u najkraćem roku.

Dostavu plaća kupac osim ako nije ugovorom predviđeno drugačije.


PLAĆANJE
Naručene proizvode i usluge kupac može platiti na jedan od sljedećih načina: pouzećem, odnosno gotovinom prilikom dostave ili virmanskom uplatom.
U slučaju preuzimanja robe na prodajnom mjestu, naručene proizvode nije moguće podići odmah po uplati, već za njih vrijede uobičajeni rokovi isporuke. Kupac prima dodatnu obavijest e-mailom da je njegova roba spremna za preuzimanje. U slučaju da kupac robu namjerava platiti e-bankingom/virmanom, rok za uplatu je 24 sata. Nakon tog roka trgovac ne može garantirati stanje skladišta i dobavljivost naručenih artikala. Obrada narudžbe počinje teći od trenutka vidljivosti uplate na našem računu. Ako je uplata uslijedila nakon roka, a roba je raspoloživa, pokreće se postupak dostave. Ako roba nije raspoloživa, pristupa se povratu preplaćenih sredstava (uvećanih za zakonske kamate po kamatnoj stopi poslovne banke kod koje vodi transakcijski račun) u roku od najviše 30 dana od dana uplate.


POVRAT  PROIZVODA
Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima: isporuka robe koja nije naručena,
isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu, ostali slučajevi sukladno zakonskim okvirima.


ZAMJENA PROIZVODA
Kupac može zamijeniti kupljeni proizvod u roku od 7 (sedam) dana od primitka na adresu dostave. Web shop Trgovca obvezuje se reklamirani proizvod zamijeniti istim ili proizvodom sličnih karakteristika istog cjenovnog i kvalitativnog razreda u roku od 30 dana od primitka zahtjeva. Kupac je dužan reklamirani proizvod dostaviti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svim priloženim dijelovima. Proizvodi s vidljivim oštećenjima, proizvodi koje je kupac pokušao popraviti ili prepraviti, proizvodi koji su oštećeni zbog nestručnog priključivanja ili neprikladne upotrebe i proizvode bez originalne ambalaže nije moguće zamijeniti. Trgovac će odobriti povrat robe kupcu nakon opravdane reklamacije zaprimljene isključivo pismeno kroz web formular za reklamacije. U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, trgovac će nadoknaditi kupcu njegove poštanske troškove povrata robe i eventualnu vrijednost robe koju nije više u mogućnosti isporučiti. U slučaju povrata robe koji nije nastao propustom trgovca, kupac snosi sve manipulativne troškove koji su nastali.


OTKAZIVANJE UGOVORA
Kupac može otkazati ugovor ne navodeći za to razlog u roku od četrnaest (14) radnih dana. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod. Kupac mora obavijestiti trgovca o otkazivanju ugovora pismenim putem. To može učiniti putem pošte koristeći obrazac propisan Pravilnikom o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija. Ugovor se smatra otkazanim kada trgovac primi pismenu obavijest. U slučaju otkazivanja ugovora kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu u roku od 7 dana od otkazivanja ugovora. Proizvod(i) koje vraćate moraju biti kompletni, u originalnoj i neoštećenoj ambalaži sa svim pripadajućim neoštećenim dijelovima, priborom i dokumentacijom. Korišteni proizvodi ne mogu se vratiti.
Pravo na otkaz ugovora kupac ima sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, članak 72 koji govori o općim odredbama za ugovore sklopljene na daljinu. Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovom članku Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od četrnaest dana, u slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji , rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed, ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavaka 1.ovog članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe Trgovac se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva (uvećan za zakonske kamate po kamatnoj stopi poslovne banke kod koje vodi transakcijski račun ) u roku od četrnaest (14) radnih dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora.
Isključenje prava na otkaz ugovora :
Potrošač nema pravo na raskid na temelju članka 79. Zakona o zaštiti potrošača ako je riječ o ugovoru: o prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani prekid ugovora, o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju, o prodaji audio ili videozapisa, te računalnih programa koje je potrošač otpakirao, o prodaji knjiga i drugih publikacija.


POLITIKA KOLAČIĆA (COOKIES)
Kako bi ova web stranica radila pravilno, kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice, u svrhu poboljšavanja vašega iskustva pregledavanja, ova stranica mora na vaše računalo spremiti malenu količinu informacija ( Cookies ) . Preko 90 % svih web stranica koristi ovu praksu no prema regulacijama Europske unije od 25.03.2011. obvezni smo prije spremanja Cookie-a zatražiti vaš pristanak. Korištenjem web stranice pristajete na uporabu Cookie-a. Blokiranjem cookie i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti Vam neće biti dostupne.


RJEŠAVANJE SPOROVA
U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore, prijedlog za mirenje Centru za mirenje ili Europskoj komisiji putem obrasca za online rješavanje sporova. Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u OSIJEKU.


PODACI i KONTAKT TRGOVCA:

Unichrom d.o.o.
Kolodvorska 53,31322 Baranjsko Petrovo Selo,
OIB: 95705346321
Direktor: Igor Blažević
Temeljni kapital  uplaćen u cijelosti
Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030023451
IBAN:
IBAN:Telefon/mobitel: 099/258-5678
Email: unichrom@unichrom.hr


Kupnjom proizvoda kupac prihvaća uvjete poslovanja.

X
Zatvori
Cijena
Kategorije
Proizvod Boja
Površina prostora
Učinak grijanja kW
Učinak hlađenja kW
Wi-Fi upravljanje